Nattely - Gubbtjønnbua i Femundsmarka

Lagt til: fredag 05. mars 2010 08:39

Femundsmarka er selve definisjonen på et villmarksområde for de fleste av oss. Rundt i området finnes også et knippe skikkelige villmarksbuer.

I Femundsmarka er det ingen mangel på koselige krypinn. Området har i flere hundre år vært brukt til både jakt og fiske. I tillegg var skogsdrift en viktig næringsvei i tidligere tider.
Tekst og foto: Randulf Valle

Både tømmerhoggere og fløtere trengte bosteder, og det samme var tilfelle for kullbrennere. De holdt kontroll over milene som sørget for trekull til gruvene på Røros. Standarden på bostedene i marka varierer fra enkle gammer til solide tømmerbuer. Noen har forfalt, mens andre er tatt godt vare på. I øst-enden av Gubbtjønna, litt sør for Mugga i den delen av Femundsmarka som hører til Sør Trøndelag, finnes en av disse; Gubbtjønnbua.

Gammel stall
Tømmeret i denne hytta kommer fra en gammel stall som stod ved Grunnhåa i Mugga. I 1971 fikk Røros Jeger- og Fiskerforening tillatelse fra Røros Skogforvaltning til å flytte stallen og bygge den om til et overnattingssted. Det ble presisert at standarden ikke skulle være alt for høy, husets opprinnelige preg skulle ivaretas. I kontrakten står det at byggverket skulle reises ved Nedre Svartsjø, men den endte i stedet ved Gubbtjønna, noen hundre meter lenger vest. Skogforvaltningen stilte med nødvendige materialer, mens Røros Jeger- og Fiskerforening besørget transport og arbeidskraft. De tok i tillegg på seg ansvar for at bua ble hold rein og at området rundt ikke ble forsøplet. Det var dessuten et krav at bua skulle stå åpen til glede for alle som ferdes i marka.

Stort tilbud
I dag møtes man av Statskog sitt skilt ved inngangen til bua. I alt har Statskog over 20 åpne hytter i Femundsmarka. Hyttene er et populært tilbud, men siden de ligger i en Nasjonalpark markedsføres tilbudet lite. Allerede nå kreves betydelig motorferdsel i marka for å holde hyttene forsynt med brensel. Derfor er ikke økt bruk noe man setter inn resurser for å oppnå. Det er også ment å være en del av sjarmen, at man plutselig kan finne ei bu man ikke visste om. Hyttene ansees dessuten for å ha en egenverdi som kulturminner, så standardhevning og store ombygginger er ikke aktuelt. De tilbys som de er til farende fant. Hyttene er ment for folk som er på farten rundt i marka, og det er oppfordret til kun å bruke de én natt om gangen.

Lokalhistorie
Det sitter mye historie i veggene på buene omkring i Femundsmarka – for ikke å snakke om i de gamle hyttebøkene. Her kan man kose seg med historiene som er nedtegnet av besøkende, ofte langt tilbake i tid. For den spesielt interesserte anbefales heftet «Buer i Femundsmarka» som ble gitt ut av Røros Museums- og Historielag i 2002. Her er over 200 buer, tufter og andre tegn etter overnattingssteder beskrevet og merket på oversiktskart.

Fakta:  Gubbtjønnbua
Kartblad: 1719 I
Eier: Statskog / Røros Jeger- og Fiskerforening
Låst: Nei
Ovn: Ja
Brensel: Ja

Søk

Nyhetsbrev

Godbiter fra bladet

 • Grønland - del 1

  Friluftsliv på Grønland er mye mer enn innlandsisen. I en serie satte vi fokus på de mange alternativene. Først ute var Marit Holm som tok for seg Diskobukten.

  Grønland - del 2

  Andre del av vår serie om friluftsliv på verdens største øy tar for seg de sommerlige turmulighetene i området rundt Kangerlussuaq - den lange fjorden.

  Grønland - del 3

  Grønlands østkyst byr på fantastiske muligheter for padling. Vi inviterte en ringrev til å beskrive en tur langs brefronten.

  Grønland - del 4

  Austmannadalen var stedet Nansen kom ned etter sin jomfrukryssing av innlandsisen på Grønland. Vi har fulgt etter i hans fotspor.

  Sarek - Nordens største villmark

  Sarek Nasjonalpark i Sverige er kjent for sine kjempeelg og en tallrik bjørnebestand. Vi dro dit på vinteren, når bjørnen ligger i hiet og elgen har flyttet ned i lavlandet.

  Børgefjell i -40oC

  Vi satte kursen inn i Børgefjell ei nyttårshelg. Det skilte over 50 grader mellom varmeste og kaldeste temperatur. En skikkelig storm fikk vi også med oss. En tur å huske på...

  Med kajakk på Svalbard

  Mange har snakket om å padle rundt Spitsbergen. Noen få har prøvd. Enda færre har klart det. Store opplevelser får man uansett i Norges nordligste villmark.

  På ski over Alaska

  Bengt Rotmo og Are Johansen krysset Alaska på ski, langs ruta for hudeløpet Iditarod. I løpet av 72 dager opplevde de kontrasten i "Det store landet".

  Alvdal Vestfjell

  Øst for Rondane finner du Alvdal Vestfjell. Her ligger mulighetene til rette for flotte, turopplevelser. Vi tok med teltet og dro på vintertur.