Gi fjellkjeden navn

Lagt til: mandag 17. desember 2012 10:04
Norge har en lang og storslått fjellkjede. Den er foreløpig navnløs, men snart skal det gjøres noe med den mangelen.
Norge har en lang og storslått fjellkjede. Den strekker seg gjennom hele landet, fra Agder og Rogaland i sør til Finnmark i nord, og kjente fjellområder som Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane, Trollheimen, Saltfjellet, Okstindane og Lofoten er alle en del av den.
Fjellene våre er en del av den norske identiteten. Helt siden tidlig på 1800-tallet har de vært viktige for rekreasjon og friluftsliv. Men fjellene er også en kilde til den materielle velferden vi nyter godt av. Det er her vi finner de verdifulle mineralene og bergartene som har vært utnyttet i årtusener. Det er også fjellene som har gitt grunnlaget for den kraftkrevende industrien og utviklingen av det norske velferdssamfunnet på 1900-tallet. Ikke minst skal vi huske på at de sedimentære bergartene på kontinentalsokkelen, der oljerikdommen befinner seg, har sitt opphav i det norske fjell-landskapet.
Det underlige er at vi ikke vet hvor gammel fjellkjeden er, og ikke hvordan den er dannet. Fjellkjeden har heller ikke et eget navn. Det første overlater vi til de profesjonelle geologene. Det siste kan du gjøre noe med. Før Dovre faller! På Norsk Geologisk Forenings vinterkonferanse i januar annonseres en nasjonal konkurranse for å navngi fjellkjeden, og vi trenger alles hjelp.
Det var geologen Henrik Svensen som i fjor gjorde oss oppmerksom på at den norske fjellkjeden mangler et navn. I boka Bergtatt foreslår han at vi tar affære, og i regi av Norsk Geologisk Forening, i et samarbeid med Den Norske Turistforening (DNT), setter vi nå i gang.
Hensikten med denne konkurransen er – fra et geofaglig ståsted – å skape oppmerksomhet rundt geologifagenes mange aspekter. En annen god grunn til at fjellkjeden bør ha et navn er at det kan brukes i markedsføringen av Norge. Hvem har ikke hørt om Alpene, Himalaya og Andesfjellene? De norske fjellene må inn på denne listen. Reiselivsbransjen bør gripe muligheten begjærlig.
Les mer på www.fjellkjeden.no
000339
Snøhetta tilhører den norske, navnløse fjellkjeden.

Søk

Nyhetsbrev

Godbiter fra bladet

 • Grønland - del 1

  Friluftsliv på Grønland er mye mer enn innlandsisen. I en serie satte vi fokus på de mange alternativene. Først ute var Marit Holm som tok for seg Diskobukten.

  Grønland - del 2

  Andre del av vår serie om friluftsliv på verdens største øy tar for seg de sommerlige turmulighetene i området rundt Kangerlussuaq - den lange fjorden.

  Grønland - del 3

  Grønlands østkyst byr på fantastiske muligheter for padling. Vi inviterte en ringrev til å beskrive en tur langs brefronten.

  Grønland - del 4

  Austmannadalen var stedet Nansen kom ned etter sin jomfrukryssing av innlandsisen på Grønland. Vi har fulgt etter i hans fotspor.

  Sarek - Nordens største villmark

  Sarek Nasjonalpark i Sverige er kjent for sine kjempeelg og en tallrik bjørnebestand. Vi dro dit på vinteren, når bjørnen ligger i hiet og elgen har flyttet ned i lavlandet.

  Børgefjell i -40oC

  Vi satte kursen inn i Børgefjell ei nyttårshelg. Det skilte over 50 grader mellom varmeste og kaldeste temperatur. En skikkelig storm fikk vi også med oss. En tur å huske på...

  Med kajakk på Svalbard

  Mange har snakket om å padle rundt Spitsbergen. Noen få har prøvd. Enda færre har klart det. Store opplevelser får man uansett i Norges nordligste villmark.

  På ski over Alaska

  Bengt Rotmo og Are Johansen krysset Alaska på ski, langs ruta for hudeløpet Iditarod. I løpet av 72 dager opplevde de kontrasten i "Det store landet".

  Alvdal Vestfjell

  Øst for Rondane finner du Alvdal Vestfjell. Her ligger mulighetene til rette for flotte, turopplevelser. Vi tok med teltet og dro på vintertur.