Gravide bør ikke håndtere kjøtt fra hjortevilt

Lagt til: torsdag 04. mars 2010 10:57

Hjortevilt er ofte smittet med parasitten Toxoplasma, viser en undersøkelse fra Veterinærinstituttet. Parasitten kan skade fosteret, og gravide bør derfor være forsiktige.

Analyser av 4300 viltlevende hjortedyr viste at 34 prosent av rådyrene, 13 prosent av elgene og 7,5 prosent av hjorten hadde antistoff mot Toxoplasma, noe som indikerer at dyrene er smittet og trolig er bærer av parasitten. Kun én prosent av villrein var smittet.

Parasitten kan finnes i kjøttet hos slike dyr, selv om dyrene ikke viser tegn til sykdom. Årsaken til at det er flere rådyr enn elg og hjort som er smittet kan være at dyr som beiter på marken har større risiko for å bli smittet av parasitten fra kattedyr, enn elg som beiter på busk- og trevegetasjon. Villrein har leveområder så høyt til fjells at smitte fra huskatt er lite sannsynlig.  Gravide bør generelt unngå å spise kjøtt som ikke er gjennomstekt.

Dette melder Matportalen.no

Mer i denne kategorien: « Snacks i soppskogen

Søk

Nyhetsbrev

Nyttige matlenker