Antarktis-ekspedisjon for å bekjempe vannkrisen

Lagt til: torsdag 07. juni 2012 21:31

Liv Arnesen og Ann Bancroft har samlet seks kvinner fra seks forskjellige kontinenter til en skiekspedisjon på Antarktis med et hovedmål; å bekjempe vannkrisen i verden.

I November 2012 samles representanter fra seks av verdens kontinenter på det syvende; Antarktis. Ekspedisjonsfølget skal gå snaue 1300 kilometer i løpet av 80 dager inn til Sydpolen. Polar-eventyrerene Liv Arnesen og Ann Bancroft leder gruppa som består av seks kvinner, i Amundsens fotspor inn til polpunktet.

Ekspedisjonen går under navnet Access Water 2012 og er en del av et globalt program, som jobber med å opplyse og lete etter løsninger på vannkrisen. Det er ikke uten grunn at ekspedisjonen finner sted på Antarktis.

- 70% av verdens ferskvannsressurser er lagret i isen på Antarktis. Vi mener det er god symbolikk i at ekspedisjonen kringkaster "live" fra Antarktis og viser hvordan forskjellige kulturer må samarbeide for å nå et felles mål. Underveis er det planlagt nettmøter og "podcasts" som en del av undervisningsopplegget, hvor ekspedisjonsdeltagerne kommer til å ta opp problemstillinger relevante til sin verdensdel, sier prosjektleder Andreas Krokan.


livarnesen

Arnesen og Bancroft krysset Antarktis sammen i 2001. Foto: www.yourexpedition.com

Målet er å nå ut til 2 millioner klasserom og 50 millioner ungdom verden over. Det er den unge generasjonen som vil få ansvaret i å løse vannproblemene i verden. Access Water 2012 skal derfor benytte seg av mange kanaler underveis på turen, for å nå ut til ungdommene.

- Vi kommer til å benytte oss av eksisterende nettverk for lærere og via nettportal, sosiale medier og tradisjonelle medier til å nå ut til de unge. Vi jobber også med et eget program for speidere og har inngått et samarbeid med UNESCO, Norges Speiderforbund, World Association of Girl Guides and Girl Scouts samt Ungpioneerene i Kina, forklarer Krokan.

Les mer om turen her

Søk

Nyhetsbrev

Nyeste utgave

Blogger vi følger